Willy Brandt – stasjoner i hans politiske liv

Nazi-motstander, i eksil i Skandinavia, regjerende borgermester, utenriksminister, forbundskansler, mottager av Nobels fredspris, formann i SPD og president i Den sosialistiske internasjonale.
De viktigste opplysningene om Willy Brandts karriere:

18. desember 1913 Fødsel i Lübeck
1930 Medlem i Tysklands sosialdemokratiske parti (SPD)
1931 Bytter til Det sosialistiske tyske arbeiderparti (SAPD)
1932 Examen artium (Abitur) ved reform-gymnaset Johanneum i Lübeck
1933–1945 Motstand mot naziregimet
1933–1940 Eksil i Norge; oppbygging av en SAPD-base i Oslo og medarbeider i den norske arbeiderbevegelsen
1936 Skjult opphold i Berlin
1937 Observatør i den spanske borgerkrigen
1938 Fratatt statsborgerskap av nazimyndighetene
1940 Kort tid i krigsfangeleir, flukt til Sverige og erverv av norsk statsborgerskap
1940–1945 Eksil i Sverige; journalist og sekretær i den “Internasjonale gruppen av demokratiske sosialister” (“Liten internasjonale”) i Stockholm
1944 Tilbake til SPD
1945/1946 Pressekorrespondent ved de alliertes prosess mot hovedkrigsforbryterne i “Det tredje riket” i Nürnberg
1947 Presseattaché ved den norske militærmisjonen i Berlin
1948 Representant for SPD-partiledelsen hos de allierte i Berlin og Brandt får igjen tysk statsborgerskap
1949–1957 Berlins representant i Forbundsdagen i Bonn
1955–1957 President i Berlins parlament
1957–1966 Regjerende borgermester i Berlin
1961/1965 SPDs kanslerkandidat
1964–1987 Formann i SPD
1966–1969 Utenriksminister og visekansler i Forbundsrepublikken Tyskland i den store koalisjonen med CDU/CSU og SPD i Bonn
21. oktober 1969–
6. mai 1974
Forbundskansler i Forbundsrepublikken Tyskland
i den sosial-liberale koalisjonen med SPD og FDP i Bonn
1969–1992 Medlem i den tyske Forbundsdagen
7. desember 1970 Knefall foran Ghetto-minnesmerket i Warszawa
1971 Nobels fredspris
1976–1992 President i Den sosialistiske internasjonale
1977–1984 Formann i Nord-sør-kommisjonen
1979–1983 Medlem i Europaparlamentet
1987–1992 Æresformann i SPD
8. Oktober 1992 Død i Unkel ved Bonn
Tilbake til toppen