Avskjedstale som SPD-formann ved det ekstraordinære landsmøtet i Bonn, 14. juni 1987

Etter 23 år som leder av SPD, sier Willy Brandt farvel til sine partivenner den 14. juni 1987 med en imponerende tale. I avskjedstalen oppsummerer han sitt politiske virke, og betoner hvor mye frihet som grunnverdi betyr for ham. Samtidig oppfordrer Brandt SPD til å være åpen for samfunnsmessige endringer og stadig å fornye seg. De delegerte utnevner ham til æresformann i partiet.
Texten til hele talen finner du her.

Tilbake til toppen