Erklæring om Grunnavtalen med DDR, 7. november 1972

Egon Bar und Michael Kohl überreichen einander die Unterlagen des Grundlagenvertrags 1972. Im Hintergrund ist eine Reihe weiterer Politiker und Beamter zu sehen. Fotografie in Schwarz-Weiß.
© Bundesregierung/Engelbert Reineke

Den 8. november 1972 blir Grunnavtalen mellom Forbundsrepublikken Tyskland og DDR parafert. I denne avtalen har begge tyske statene blitt enige om å ta opp gode naboforhold på basis av likestilling. Dagen før paraferingen erklærer Willy Brandt at isen i det tysk-tyske forholdet med denne avtalen er brutt. Ved målet om å overvinne delingen og “virkeliggjøre selvbestemmelsen for hele det tyske folk” fastholder han.
Texten til hele talen finner du her.

Tilbake til toppen