Tale angående tildelingen av æresdoktortittelen i New York, 20. april 1965

Den 19. april 1965 tildeler “New School of Social Research” Brandt i New York æresdoktortittelen. I anledingen av tildelingen holder han en tale og ber om tillit til forbundsrepublikken. Han kritiserer den nasjonale delingen av Tyskland («20 år er nok») og krever samtidig mer utenrikspolitisk initiativ fra Tyskland.
Hele talen finner du her.

Tilbake til toppen