TV-tale fra Moskva om den tysk-sovjetiske avtalen, 12. august 1970

Schwarz-Weiß-Aufnahme Willy Brandts und des sowjetischen Ministerpräsidenten Alexei Kossyhin, die jeweils eine Version des Moskauer Vertrages 1970 unterschreiben. Im Hintergrund sind einige gespannt blickende Politiker zu sehen.
© J.H. Darchinger/Friedrich-Ebert-Stiftung

I Moskva-avtalen forplikter Forbundsrepublikken Tyskland og Sovjetunionen seg til å avstå fra vold. I tillegg erklærer den alle grenser i Europa for ukrenkelige, spesielt Polens vestgrense. Etter undertegnelsen av avtalen, henvender forbundskansler Willy Brandt seg i en TV-tale fra den sovjetiske hovedstaden til sine landsmenn. Med hensyn til de tidligere tyske områdene øst for Oder og Neisse betoner han: “Med denne avtalen går ikke noe tapt, som ikke for lengst var forspilt.”
Texten til hele talen finner du her.

Tilbake til toppen