Reiser 1927–1940

Allerede som ungdom blir Willy Brandt kjent med Danmark, Norge og Sverige på ferieturer. Fra sitt norske eksil reiser han til halve Europa fra 1933 til utbruddet av den andre verdenskrigen. Hans hyppigste reisemål er Frankrikes hovedstad Paris.


1927

Juli 1927 Vejle (Danmark)
Tysk-dansk elevutveksling

1928

Juli 1928 Estetal (Tyskland)
Deltagelse i barnerepublikken i Lünerburger Heide

1929

Juli 1929 Andernach (Tyskland)
Deltagelse i barnerepublikken i Namedy, en øy i Rhinen

1930

18.–25. juli 1930 København (Danmark)
Medlem av delegasjonen sosialistiske arbeiderungdommen (SAJ) til den internasjonale arbeiderungdomsdagen

1931

Juli 1931 Skandinavia
Tre ukers ferietur med opphold i bl.a. København (Danmark), Bergen og Oslo (Norge) samt Gøteborg (Sverige)

1933

11./12. mars 1933 Dresden (Tyskland)
Deltagelse på landsmøtet i Det Sosialistiske Arbeiderpartiet Tyskland (SAPD)
3.–7. april 1933 Oslo (Norge)
Flukt fra Lübeck (Tyskland) via Rødbyhavn og København (Danmark)
20.–28. oktober 1933 Stockholm (Sverige)
Kongress i ungdomsforbundet til det kommunistiske partiet i Sverige (Kilbom-KP)

1934

12. februar–
18. mars 1934
Frankrike / Nederland / Belgia
Samtaler med Jacob Walcher, leder av utenlandssentralen til Det Sosialistiske Arbeiderpartiet i Tyskland (SAPD) i Paris, og deltagelse på en internasjonal ungdomskonferanse i Laren (Nederland) og Brussel (Belgia)
August 1934 Malmø (Sverige) / København (Danmark)
Internasjonal ungdomskonferanse; møte med SAPD-medlemmer

1935

8. februar–
11. mars 1935
Paris (Frankrike)
Bl.a. konferanse i Det internasjonale arbeidsfellesskapet (IAG) samt møte i SAPD-utenlandssentralen under ledelse av Jacob Walcher
21./22. april 1935 Stockholm (Sverige)
Konferanse i SAPDs skandinaviske eksilgrupper
August 1935 København (Danmark)
Møte med Martha Kuhlmann, ledsaget av Gertrud Meyer

1936

I slutten av april–begynnelsen av juni 1936 Paris (Frankrike)
Bl.a. diskusjoner med SAPDs utenlandssentral under ledelse av Jacob Walcher og møte med Det internasjonale arbeidsfellesskapet (IAG)
September–
oktober 1936
Paris (Frankrike)
Diskusjoner med SAPDs utenlandssentral
Oktober–
desember 1936
Berlin (Tyskland)
Skjult opphold som norsk student for hemmelig kontakt med SAPD-undergrunnsgrupper
I slutten av desember 1936 Praha og Brünn (Tsjekkoslovakia)
Møter og ferie med Gertrud Meyer etter avreise fra Berlin (Tyskland)

1937

1.–12. januar 1937 Ostrava i Mähren-Schlesien (Tsjekkoslovakia) / Warszawa (Polen)
Partikonferanse SAPD (“Katowice-konferanse”) under ledelse av Jacob Walcher og ungdomskongressen “Allmenne jødiske arbeiderforbundet i Polen” (tilbakereise fra Warszawa til Oslo via Gdansk og København)
I midten av februar 1937 Paris (Frankrike)
Forberedelse til et opphold i Spania i flere måneder
I begynnelsen av mars–
i slutten av juni 1937
Barcelona (Spania)
Observatør i den spanske borgerkrigen og deltager på en internasjonal ungdomskonferanse i oppdrag fra SAPD
Juli/august 1937 Paris (Frankrike)
Bl.a. møte i SAPD-utenlandssentralen
8.–12. august 1937 Letchworth (Storbritannia)
Møte i Det internasjonale arbeidsfellesskapet (IAG)
16.–21. august 1937 Sverige
Konferanse i Det Sosialistiske Ungdomsforbundet Tyskland (SJVD) i Sør-Sverige
16./17. oktober 1937 Gøteborg (Sverige)
Nordisk Folkefront-konferanse

1938

24. juni–
11. juli 1938
Nederland / Belgia
Tolk for en delegasjon fra det norske kommunearbeider-fagforbundet
Juli–
september 1938
Paris (Frankrike)
Bl.a. møte i “Den frie tyske ungdommen“ (FDJ), møte i Det internasjonale arbeidsfellesskapet (IASP) og forhandlinger om opprettelse av en tysk folkefront

1940

30. juni/1. juli 1940 Sverige
Flukt fra det okkuperte Norge via grensen til det nøytrale nabolandet
I slutten av desember 1940–
3. januar 1941
Oslo (Norge)
Fra Stockholm (Sverige) på en «illegal» reise til det okkuperte Norge bl.a. for å besøke familien til jul og nyttår

 

Tilbake til toppen