Elster, Torolf

© Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo

Norsk journalist og forfatter
1941–1945 samarbeider med Brandt i tidsskriftet Håndslag

  • Født i 1911
  • 1941–1945 i eksil i Sverige
  • 1942–1945 sjefredaktør i Håndslag (Stockholm)
  • 1945–1946, 1954–1963 redaktør for Arbeiderbladet (Oslo)
  • 1963–1972 programdirektør i Norsk Rikskringkasting
  • 1972–1981 leder i Norsk Rikskringkasting
  • Døde i 2006
se
Biografi
Demokratisk sosialist og journalist i Sverige 1940-1946

Tilbake til toppen