Frölich, Paul

© Archiv der sozialen Demokratie, Bonn

Tysk journalist og politiker (SPD, KPD, SAPD, SPD)
Brandt reiste istedenfor Frölich til Norge, fordi Frölichs reise var mislykket

  • Født i 1884
  • 1918/19 medgrunnlegger av KPD
  • fra 1925 publisist og forvalter av dødsboet etter Rosa Luxembourg
  • 1933 fengsel
  • 1933–1950 eksil
  • Døde i 1953
se
Biografi
Motstandskjemper i norsk eksil 1933-1939

Tilbake til toppen