Monsen, Per

© Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo

Norsk journalist

  • Født i 1913
  • fra 1932 bl.a. i Arbeiderbladet
  • 1937 i Spania
  • 1941–1945 eksil
  • 1948–1949 presseattaché ved den norske militærmisjonen i Berlin
  • Døde i 1985
se
Biografi
Motstandskjemper i norsk eksil 1933-1939

Tilbake til toppen