Scheflo, Inge

© Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo

Norsk fagforeningsmedlem og journalist, sønn av Olav Scheflo
Følgesvenn i norsk eksil

  • Født i 1915
  • 1940–1944 eksil
  • 1944–1945 illegalt opphold i Norge
  • 1951–1953 og fra 1955 sekretær i den norske arbeiderparti-fraksjonen i Stortinget
  • 1953–1955 sekretær for statsminister Oscar Torp
  • Døde i 1978
se
Biografi
Demokratisk sosialist og journalist i Sverige 1940-1946

Tilbake til toppen