Trott zu Solz, Adam

© Wikimedia/Familie Trott zu Solz

Tysk jurist og diplomat
Brandt traff ham i Stockholm

  • Født i 1909
  • 1940–1944 legasjonsråd i informasjonsavdelingen til utenriksdepartementet
  • Utenrikspolitisk representant for Kreisauer kretsen med kontakter til utlandet og andre motstandskretser
  • 1944 arrestert og henrettet etter det mislykkede attentatet på Hitler den 20 juli
se
Biografi
Demokratisk sosialist og journalist i Sverige 1940-1946

Tilbake til toppen