Wernicke, Thea

© J.H. Darchinger/Friedrich-Ebert-Stiftung

Sosialdemokrat, sjefsekretær
Mangeårig medarbeider til Brandt

  • Født i 1930
  • 1949 inntreden i SPD
  • 1964-1984 Willy Brandts sjefssekretær
  • Døde i 1990
se
Politikk

Tilbake til toppen