Reiser 1945–1956

Ved krigens slutt i 1945 er verden åpen igjen for Willy Brandt. I nesten fem år kunne han i eksil i Sverige kun reise i selve Sverige. Før Brandt for alltid vender tilbake til Tyskland, pendler han mye frem og tilbake. Også tidlig i 1950-årene reiser han regelmessig til Skandinavia. Ferien med familien tilbringer Brandt for det meste i Norge. I 1954 flyr han for første gang til USA. Hans mange reiser i Tyskland, som Willy Brandt gjennomfører fra 1949 som forbundsdagsrepresentant, fremfor alt mellom Berlin og Bonn, er ikke oppført her.


1945

Mai 1945 Oslo (Norge)
Tre ukers opphold etter Norges frigjøring fra den tyske okkupasjonen, deretter tilbake til Stockholm (Sverige)
8.–11. november 1945 Tyskland
Flyreise fra Oslo (Norge) via Stockholm (Sverige) og København (Danmark) til Bremen og deretter videre til Lübeck for å besøke familien
20. november–
20. desember 1945
Nürnberg (Tyskland)
Presseobservatør i de alliertes prosess mot hovedkrigsforbryterne i «Det tredje riket»
Julen/
Nyttår 1945
Lübeck (Tyskland) / Stockholm (Sverige)
Besøk hos familien i Lübeck i julen og deretter nyttårsfeiring i Stockholm

1946

2. januar–
5. mars 1946
Tyskland
Reportasje fra Nürnbergprosessen og rekognoseringsreise til den amerikanske okkupasjonssonen; deretter tilbake til Oslo (Norge)
Mai 1946 Tyskland
Deltagelse på SPD-landsmøte i Hannover og samtaler med partiledelsen om Kurt Schumacher, reportasje fra Nürnbergprosessen og besøk i Lübeck og Kiel; deretter tilbake til Oslo (Norge)
Sommer 1946 Norge
Ferie i Vest-Norge
18. august–
september 1946
Tyskland
Reportasje fra Nürnbergprosessen samt opptreden og samtaler bl.a. med Annedore Leber, i kommunal valgkamp i Lübeck; deretter tilbake til Oslo (Norge)
Julen 1946–
januar 1947
København (Danmark)
Privat opphold og venting på innreisepapirene for å tiltre tjenesten i den norske militærmisjonen i Berlin

1947

Januar 1947 Berlin (Tyskland)
Flytting for å tiltre tjenesten i den norske militærmisjonen
Juli 1947 Praha (Tsjekkoslovakia)
Ferie og politiske samtaler
August 1947 Norge
Ferie

1948

November 1948 Sverige / Norge
Politiske samtaler, diskusjoner og intervjuer i Stockholm (Sverige) og Oslo (Norge)

1950

August 1950 Norge
Bl.a. foredrag på en internasjonal sommerskole i Sørmarka

1954

2.–27. mars 1954 USA
Informasjonsreise med en SPD-forbundsdagsdelegasjon med Carlo Schmid, Fritz Erler og Günter Klein; stopp i: Washington DC, New Orleans, San Antonio, Fredericksburg, San Francisco, New York

1955

April 1955 Roma (Italia)
Deltagelse på møte i Den Interparlamentariske Union i forbindelse med en forbundsdagsdelegasjon
August 1955 Jugoslavia
Ferie på øya Lopud, og deretter samtaler med representanter for den internasjonale kommisjonen til “Sosialistisk Allianse av arbeidsfolk i Jugoslavia”

1956

I slutten av mars 1956 Stockholm (Sverige)
Foredrag og samtaler i det svensk-tyske selskapet (Svensk-Tyska Sällskapet), den svenske komitéen for kulturens frihet (Svenska Kommittén för Kulturens Frihet), Fellesskap av sosialdemokrater fra Sudetenland og delegasjonen til Forbundsrepublikken Tyskland
Sommer 1956 Øya Møn (Danmark)
Ferie
31. oktober–
4. november 1956
Oslo (Norge)
Foredrag i Arbeidersamfunnet og Studentersamfunnet

 

Tilbake til toppen