Reiser 1967–1974

Med sin tiltreden som utenriksminister i Forbundsrepublikken Tyskland den 1. desember 1966 er utenlandsreiser en vesentlig del av hans arbeid. For det meste handler det om møter med de nærmeste allierte USA, Storbritannia, og Frankrike samt andre partnere i NATO og det europeiske fellesskapet. Men det er også nye mål på programmet i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Under hans tid som kansler fra 1969 til 1974 begir Willy Brandt seg meget ofte på reise til Washington, London og Paris. I løpet av den nye øst- og tysklandspolitikken reiser han for første gang til DDR, Sovjetunionen, Polen og Tsjekkoslovakia. Sine sommerferier tilbringer han med familien for det meste i Norge. Fremfor alt kommer de tallrike reisene i tillegg som han foretar som kansler og SPD-formann innenfor forbundsrepublikken og til Vest-Berlin. Disse er imidlertid ikke listet opp her.


1967

3.–6. januar 1967 Roma (Italia)
Partilederkonferanse i Den sosialistiske internasjonale (SI)
13./14. januar 1967 Paris (Frankrike)
Sammen med forbundskansler Kiesinger regjeringssamtaler med statspresident de Gaulle, statsminister Pompidou og utenriksminister Couve de Murville
23./24. januar 1967 Strasbourg (Frankrike)
Møte i den rådgivende forsamlingen i Europarådet
7.–11. februar 1967 USA
Bl.a. samtaler med president Johnson, visepresident Humphrey, utenriksminister Rusk og forsvarsminister McNamara i Washington DC og flere avtaler i New York og Chicago
2.–5. april 1967 Roma (Italia)
Ministerrådsmøte i Den vesteuropeiske unionen (VEU)
9./10. april 1967 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i Den vesteuropeiske unionen (VEU)
12.–14. april 1967 London (Storbritannia)
Bl.a. samtaler med den britiske utenriksministeren Brown
22./23. april 1967 København (Danmark)
Bl.a. samtaler med den danske statsministeren Krag
8.–19. mai 1967 Tokio (Japan)
Bl.a. samtaler med keiser Hirohoto, president Sato og utenriksminister Miki samt deltagelse på en diplomatkonferanse
28.–31. mai 1967 Roma (Italia)
Ledsaget av forbundskansler Kiesinger deltagelse på toppkonferansen i ministerrådsmøte i Den vesteuropeiske unionen (VEU)
12.–14. juni 1967 Luxembourg (Luxembourg)
Møte i NATOs ministerråd
20./21. juni 1967 Helsinki (Finnland)
Bl.a. samtaler med president Kekkonen
21.–23. juni 1967 Stockholm (Sverige)
Bl.a. samtaler med statsminister Erlander
23.–25. juni 1967 Reykjavik (Island)
Bl.a. samtaler med president Benediktsson
25./26. juni 1967 Oslo (Norge)
Bl.a. samtaler med statsminister Borten
26. juni 1967 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i Den vesteuropeiske unionen (VEU)
3./4. juli 1967 Den Haag (Nederland)
Ministerrådsmøte i Den vesteuropeiske unionen (VEU)
28.–30. juli 1967 Löwen (Belgia)
Privater Aufenthalt
3.–7. august 1967 Romania
Bl.a. samtaler med utenriksminister Manescu i Bucuresti samt stats- og partisjef Ceaușescu ved Svartehavet
14.–17. august 1967 Washington D.C. (USA)
Sammen med forbundskansler Kiesinger bl.a. samtaler med utenriksminister Rusk, forsvarsminister McNamara og finansminister Fowler
19.–24. august 1967 Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
10./11. oktober 1967 Zürich (Sveits)
Konferanse i Den sosialistiske internasjonale (SI)
23./24. oktober 1967 Luxembourg (Luxembourg)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
19./20. november 1967 Brüssel (Belgien)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
12.–15. desember 1967 Brussel (Belgia)
Møte i NATOs ministerråd
18./19. desember 1967 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)

1968

17./18. januar 1968 Luxembourg (Luxembourg)
Åpning av utstillingen «Eksillitteratur 1933-45»
29./30. januar 1968 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i Den vesteuropeiske unionen (VEU)
31. januar–
2. februar 1968
Roma (Italia)
Sammen med forbundskansler Kiesinger bl.a. samtaler med den italienske presidenten Moro og utenriksminister Fanfani
15./16. februar 1968 Paris (Frankrike)
Sammen med forbundskansler Kiesinger regjeringssamtaler bl.a. med president de Gaulle, statsminister Pompidou og utenriksminister Couve de Murville
22.–26. februar 1968 Marokko
Bl.a. samtaler med kong Hassan II i Rabat
29. februar 1968 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
9. mars 1968 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
26. mars–3. april 1968 Elfenbenkysten/Ghana
Bl.a. deltagelse på ambassadørkonferansen i Abidjan (Elfenbenskysten)
3.–16. april 1968 Dakar (Senegal)
Samtaler med president Senghor og utenriksminister M’Bengue i Dakar, etterpå ferie
25.–28. april 1968 Tunesien
Sammen med forbundspresident Lübke bl.a. samtaler med president Bourguiba i Tunisia
11./12. mai 1968 Dijon (Frankrike)
Opptak i vinbroderskapet “Confrérie des Chevaliers du Tastevin”
6. juni 1968 Den Haag (Nederland)
Innvielse av den nye residensen til ambassadøren til Forbundsrepublikken Tyskland
10.–12. juni 1968 Wien (Østerrike)
Bl.a. foredrag for det østerrikske selskapet for utenrikspolitisk om temaet “Verständigung mit Osteuropa” (kommunikasjon med Øst-Europa)
12.–14. juni 1968 Jugoslavia
Bl.a. samtaler med utenriksministerne Nikezić i Beograd og med statspresident Tito på øya Brioni i Adriaterhavet
23.–25. juni 1968 Reykjavik (Island)
Bl.a. samtale med statspresident Benediktsson
22.–26. juni 1968 Reykjavik (Island)
Møte i NATOs ministerråd
26./27. juni 1968 Edinburgh (Großbritannien)
Mottar æresdoktortittel på St. Andrews-University
19.–21. juli 1968 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
2.–23. august 1968 Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
30. august–
5. september 1968
Genève (Sveits)
Konferanse mellom ikke-atomvåpen-statene
7. september 1968 Paris (Frankrike)
Bl.a. samtaler med utenriksminister Debré
7.–10. oktober 1968 New York (USA)
Bl.a. samtaler med den sovjetiske utenriksministeren Gromyko i forbindelse med FNs generalforsamling
11.–20. oktober 1968 Chile
Bl.a. ambassadekonferanse i Viña del Mar og samtaler med regjeringen i Santiago de Chile
20.–22. oktober 1968 Argentinien
Bl.a. samtaler med regjeringen i Buenos Aires
22./23. oktober 1968 Uruguay
Bl.a. samtaler med regjeringen i Montevideo
23.–26. oktober 1968 Brasilien
Bl.a. samtaler med regjeringen i Rio de Janeiro
5. november 1968 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
6. november 1968 Paris (Frankrike)
Tale på generalkonferansen i UNESCO
8./9. november 1968 Den Haag (Nederland)
Europeisk parlamentarikerkongress
14.–16. november 1968 Brussel (Belgia)
Møte i NATOs ministerråd
10. desember 1968 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
27. desember 1968–
4. januar 1969
Sylt (Tyskland)
Ferie på Nordsjø-øya

1969

14. februar 1969 Roma (Italia)
Samtaler med den italienske utenriksministeren Nenni
14.–23. februar 1969 Oversjøisk reise
Fra Napoli (Italia) til Halifax (Canada) med stopp i Malaga (Spania) og Lisboa (Portugal)
23./24. februar 1969 New York (USA)
Tildeling av “Freedom Award” fra International Rescue Committee og General Clay
10./11. mars 1969 London (Storbritannia)
Møte i aksjonskomitéen for de forente statene i Europa samt samtaler med den britiske utenriksministeren Stewart
13./14. mars 1969 Paris (Frankrike)
Sammen med forbundskansler Kiesinger regjeringssamtaler med president de Gaulle og statsminister Couve de Murville
24./25. mars 1969 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG) og samtaler med den belgiske utenriksministeren Harmel
6.–8. april 1969 Ottawa (Canada)
Samtaler med Canadas regjering
9.–11. april 1969 Washington D.C. (USA)
Møte i NATOs ministerråd og samtaler med utenriksministerne Rogers (USA), Stewart (Storbritannia) og Debré (Frankrike)
5./6. mai 1969 London (Storbritannia)
Møte i ministerkomitéen i Europarådet i anledning 20-årsdagen for organisasjonens grunnleggelse.
12. mai 1969 Luxembourg (Luxembourg)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
13. mai 1969 Strasbourg (Frankrike)
Europarådets rådgivende forsamling
22.–28. mai 1969 Tyrkia
Bl.a. samtaler med statspresident Sunay, statsminister Demirel og utenriksminister Çaglayangil i Ankara og Istanbul
5./6. juni 1969 Den Haag (Nederland)
Ministerrådsmøte i Den vesteuropeiske unionen (VEU)
14.–16. juni 1969 Eastbourne (Storbritannia)
XI. kongress i Den sosialistiske internasjonale (SI)
3./4. juli 1969 Paris (Frankrike)
Samtaler med statspresident Pompidou, statsminister Chaban-Delmas og utenriksminister Schumann
5. juli 1969 København (Danmark)
Samtaler med utenriksminister Hartling
6./7. juli 1969 Sverige
Samtaler med utenriksminister Nilsson i Stockholm og konferanse i den sosialdemokratiske/sosialistiske partiledelsen i Harpsund
8. juli 1969 Den Haag (Nederland)
Samtaler med utenriksminister Luns
19. juli 1969 Oslo (Norge)
Samtaler med utenriksminister Lyng
30. juli–7. august 1969 Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
31. august/
1. september 1969
Roma (Italia)
Bl.a. samtaler med utenriksminister Moro
3. september 1969 Brussel (Belgia)
Samtaler med utenriksminister Harmel
15. september 1969 Brussel (Belgia)
Ministerrådsmøte i det Europeiske fellesskapet (EG)
21./22. september 1969 New York (USA)
Samtaler i forbindelse med FNs generalforsamling bl.a. med utenriksministerne Rogers (USA), Stewart (Storbritannia), Schumann (Frankrike), Gromyko (Sovjetunionen) og Manescu (Romania)
1./2. desember 1969 Den Haag (Nederland)
Toppkonferanse for stats- og regjeringssjefene i medlemsstatene i Det europeiske fellesskapet (EF)
25. desember 1969–
8. januar 1970
Tunisia
Ferie på øya Djerba samt samtaler i Tunis med utenriksminister Bouteflika og statsminister Ladgham

1970

30./31. januar 1970 Paris (Frankreich)
Sammen med utenriksminister Scheel regjeringssamtaler med statspresident Pompidou og statsminister Chaban-Delmas
13./14. februar 1970 København (Danmark)
Bl.a. samtaler med statsminister Krag og utenriksminister Hartling
2.–4. mars 1970 Storbritannia
Samtaler med statsminister Wilson og andre medlemmer av det britiske kabinettet i London samt mottagelse av æresdoktortittelen ved universitetet i Oxford
19. mars 1970 Erfurt (DDR)
Første møte med DDRs ministerpresident Stoph
4.–11. april 1970 USA
Bl.a. opphold i El Paso (Texas), Mesilla (New Mexico), Camp David (Maryland) og Cape Canaveral (Florida) samt samtaler med president Nixon i Washington DC
23.–25. april 1970 Oslo (Norge)
Samtaler med statsminister Borten og andre regjeringsmedlemmer samt tale i Stortinget
12.–14. juli 1970 Roma (Italia)
Samtaler med statspresident Saragat og statminister Rumor samt privat audiens hos pave Paul VI. i Vatikanet
4.–8. august 1970 Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
11.–13. august 1970 Moskva (Sovjetunionen)
Sammen med utenriksminister Scheel undertegnelse av den tysk-sovjetiske avtalen (“Moskva-avtalen”) samt samtaler med ministerpresident Kosygin og SUKPs generalsekretær Bresjnev
14. august–
2. september 1970
Norge / Sverige
Ferie i feriehuset i Vangsåsen ved Hamar og møte med Sveriges statsminister Palme, Østerrikes forbundskansler Kreisky og SPD-fraksjonsleder Wehner i Arvika
23.–25. november 1970 Roma (Italia)
Samtaler med president Colombo og flere representanter for regjeringen samt statspresident Saragat
6.–8. desember 1970 Warszawa (Polen)
Sammen med utenriksminister Scheel undertegnelse av den tysk-polske grenseavtalen (“Warszawa-avtalen”) og samtaler med partisjefen Gomułka og ministerpresident Cyrankiewicz samt knefallet foran minnesmerket for Ghetto-oppstanden i 1943
27. desember 1970–
15. januar 1971
Kenia
Ferie; med et mellomopphold i Fort-Lamy, i dag N’Djamena (Tsjad), samtale med president Tombalbaye og i Nairobi samtale med den kenyanske finansministeren Kibaki

1971

25./26. januar 1971 Paris (Frankrike)
Samtaler med statspresident Pompidou, statsminister Chaban-Delmas
7.–17. april 1971 Riva (Italia)
Ferie
5./6. mai 1971 London (Storbritannia)
Deltagelse på en festlighet i forbindelse med 150-årsjubileet til avisen “The Guardian” og samtaler med statsminister Heath
25.–27. mai 1971 Helsinki (Finland)
Kongress i Den sosialistiske internasjonale (SI)
12./13. juni 1971 Jamaika
Bl.a. samtaler med statsminister Shearer i Kingston
14.–18. juni 1971 USA
Bl.a. samtaler med president Nixon og utenriksminister Rogers i Washington DC samt med FNs generalsekretær U Thant i New York
23. juli–
12. august 1971
Sylt (Tyskland)
Ferie på nordsjø-øya
Imellom: 31. juli/
1. august 1971
Harpsund (Sverige)
Konferanse til sosialdemokratiske/sosialistiske partiledere
16.–18. september 1971 Oreanda (Sowjetunion)
Samtaler med Bresjnev, generalsekretær i SUKP, i hans sommerresidens på halvøya Krim
3./4. desember 1971 Paris (Frankrike)
Samtaler med president Pompidou
9.–11. desember 1971 Oslo (Norge)
Mottagelse av Nobels fredspris den 10. desember samt tale i universitetet i Oslo den 11. desember om temaet “Fredspolitikk i vår tid”
12. desember 1971 Stockholm (Sverige)
Tale i hovedkirken i Stockholm
28. desember 1971–
13. januar 1972
USA
Ledsaget av utenriksminister Scheel samtaler med president Nixon og utenriksminister Rogers i presidentens ferieresidens i Key Biscayne (Florida), og deretter ferie i Long Boat Key (Florida)

1972

5./6. februar 1972 Innsbruck (Østerrike)
Regionalkonferanse for sosialdemokratiske og sosialistiske partier i Østerrike, Italia, Sveits og Forbundsrepublikken Tyskland
10./11. februar 1972 Paris (Frankrike)
Ledsaget av forbundsministerne Scheel og Schiller, regjeringssamtaler med president Pompidou, statsminister Chaban-Delmas samt ministerne Schumann og Giscard d’Estaing
5.–8. mars 1972 Teheran (Iran)
Samtaler med Sjah Reza Pahlevi og statsminister Hoveyda
27. mars–7. april 1972 Sardinia (Italia)
Ferie med Rut, Lars og Matthias Brandt
20.–22. april 1972 London (Storbritannia)
Bl.a. mottagelse hos Queen Elisabeth II. og samtaler med statsminister Heath
13. mai 1972 Åbenrå (Danmark)
Partiets kunngjøring med den danske statsministeren Krag
23.–25. mai 1972 Wien (Østerrike)
Bl.a. samtaler med president Jonas og forbundskansler Kreisky
4./5. juni 1972 Boston (USA)
Jubileumsarrangement i forbindelse med den 25. årsdag for offentliggjøring av Marshall-Plans ved Harvard University
26./27. juni 1972 Wien (Østerrike)
XII. kongress i Den sosialistiske internasjonale (SI)
11. juli–6. august 1972 Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
14./15. september 1972 Oslo (Norge)
Bl.a. tale på et møte for nordmennenes tilslutning til Det europeiske fellesskapet (EF)G)
30. september 1972 Interlaken (Sveits)
Deltagelse på kongressen i Det sosialdemokratiske partiet i Sveits
19./20. oktober 1972 Paris (Frankrike)
Toppkonferanse for stats- og regjeringssjefene i Det europeiske fellesskapet (EF)
26. desember 1972-
12. januar 1973
Fuerteventura (Spania)
Ferie på Kanariøyene

1973

22./23. januar 1973 Paris (Frankrike)
Samtaler med president Pompidou
7./8. februar 1973 Brussel (Belgia)
Bl.a. samtaler med president Leburton og utenriksminister Elsande
16.–19. april 1973 Jugoslavia
Bl.a. samtaler med statspresident Tito i Beograd og på øya Brioni i Adriaterhavet, etterpå ferie
29. april–3. mai 1973 Washington D.C. (USA)
Ledsaget av utenriksminister Scheel og forbundsminister Bahr bl.a. samtaler med president Nixon, utenriksminister Rogers og Sikkerhetsrådgiver Kissinger i Det hvite hus samt tale i National Press Club
7.–11. juni 1973 Israel
Bl.a. samtaler med ministerpresident Meir, utenriksminister Eban og forsvarsminister Dayan i Jerusalem, besøk i Shoa-minnestedet Yad Vashem og opphold i kibbuz-en Ginossar ved Genezareth-sjøen
2.–30. juli 1973 Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
23.–30. september 1973 USA
Bl.a. tale i generalforsamlingen i De forente nasjoner i New York, foredrag for Council on Foreign Relations i Chicago, mottagelse av „Aspen Award“ i Aspen, Colorado, samt samtaler med president Nixon og utenriksminister Kissinger i Washington D.C.
6./7. oktober 1973 Chequers (Storbritannia)
Samtaler med statsminister Heath på hans landsted
25. oktober–
5. november 1973
La Croix-Valmer (Frankrike)
Privat opphold hos ekteparet Harpprecht
11./12. november 1973 London (Storbritannia)
Partiledermøte i Den sosialistiske internasjonale (SI) og samtaler med statsminister Heath
12./13. november 1973 Strasbourg (Frankrike)
Tildeling av æresdoktortittelen ved universitetet i Strasbourg og tale i Europaparlamentet
26./27. november 1973 Paris (Frankrike)
Ledsaget av utenriksminister Scheel bl.a. samtaler med statspresident Pompidou og statsminister Messmer
11./12. desember 1973 Praha (Tsjekkoslovakia)
Sammen med utenriksminister Scheel undertegnelse av den tysk-tsjekkiske avtalen (“Praha-avtalen”) samt samtaler med KPČ-generalsekretærr Husák og ministerpresident Štrougal
14./15. desember 1973 København (Danmark)
Toppkonferanse for stats- og regjeringssjefene i Det europeiske fellesskapet (EF)

1974

6. april 1974 Paris (Frankrike)
Sørgehøytidelighet for den avdøde statspresidenten Pompidou; samtaler med den amerikanske presidenten Nixon, den britiske statsministeren Wilson og den danske statsministeren Hartling
19.–21. april 1974 Algerie
Bl.a. samtaler statspresident Boumedienne i Algerie
21.–24. april 1974 Egypt
Bl.a. samtaler med statspresident Sadat i Kairo
16. mai–4. juni 1974 Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
(avbrutt av tur/retur flyreiser til Bonn den 24. mai og til Hannover den 27./28. mai)
3. august–
3. september 1974
Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
19.–21. oktober 1974 Portugal
Bl.a. samtaler med utenriksminister Soares i Lisboa samt deltagelse på en solidaritetskunngjøring for Nellikrevolusjonen i Porto
1./2. november 1974 Den Haag (Nederland)
Møte for sosialdemokratiske ledere i Det europeiske fellesskapet (EF)
18.–20. november 1974 Paris (Frankrike)
Bl.a. tale om “Frankrike, Tyskland og Europa” ved et møte arrangert av Mouvement Européen og samtaler med statspresident Giscard d’Estaing og ministerpresident Chirac
21. november 1974 Brussel (Belgia)
Tale ved festlighetene i anledning 25 årsjubileet til den Frie Faglige Internasjonale(IBFG)
11.–14. desember 1974 Genève (Sveits)
Tale til åpningen av et internasjonalt kollokvium i UNICEF
27. desember 1974–
8. januar 1975
Bairbach (Østerrike)
Ferie

 


Tilbake til toppen