Kreisky, Bruno

© J.H. Darchinger/Friedrich-Ebert-Stiftung

Østerriksk politiker (SPÖ)
Venn og politisk følgesvenn siden eksil i Sverige

  • Født i 1911
  • 1935–1937 fengsel
  • 1938–1945 eksil i Sverige
  • 1959–1966 utenriksminister
  • 1967–1983 formann i det sosialistiske partiet i Østerrike (SPÖ)
  • 1970–1983 forbundskansler
  • 1967–1989 visepresident i SI
  • Døde i 1990
se
Biografi
Demokratisk sosialist og journalist i Sverige 1940-1946

Utenriksminister og forbundskansler i Bonn 1967-1974

Internasjonal statsmann uten statsembete 1975-1982

Overbevist europeer og tysk patriot 1983-1992

Politikk

Reiser

Tilbake til toppen