Partnerskap med Gertrud Meyer

Gertrud Meyer (1914-2002), det tiende barnet til en arbeiderfamilie fra Lübeck, er Willy Brandts ungdomskjærlighet. Fra 1931 er de to sammen i åtte år. Sammen yter de i Det Sosialistiske Arbeiderpartiet Tyskland (SAPD) aktiv motstand mot NS-regimet.

Ungdomskjærlighet og motstandspartner

I mai 1933 blir Gertrud Meyer fersket i Lübeck mens hun sprer antifascistiske flygeblader, og deretter satt i fengsel i fem uker. I juli 1933 følger den da 19 år gamle jenten sin kjæreste Willy Brandt til eksil i Norge, der hun bidrar betydelig i oppbyggingen av SAPD-basen i Oslo. Leiligheten de har sammen er et møtested for partivenner som har flyktet fra Tyskland. Akkurat som Brandt engasjerer Meyer seg i AUF, ungdomsorganisasjonen til Det norske arbeiderpartiet DNA.

Ekteskapslignende partnerskap

I Oslo bor Willy og Gertrud sammen som et ektepar, men uten å være gift med hverandre. For å bli norsk statsborger, inngår hun et proformaekteskap med studenten Gunnar Gaasland. Livsledsageren hennes, Willy Brandt, som i disse årene gjør mange utenlandsreiser, kan hun i månedsvis ofte bare kommunisere med gjennom brev og kort. I eksiltiden er Jacob Walcher, formannen i SAPD-utenlandssentralen i Paris, en viktig kontaktperson for begge.

Gertrud Meyer utmerker seg med sin store hjelpsomhet og enorme mot. I 1930-årene reiser hun flere ganger til Tyskland, for å støtte SAPDs motstandaksjoner i “Det tredje riket” med smuglet informasjonsmateriell. Helt til splittelsen i 1938 spiller hun en ledende rolle i Oslos SAPD-gruppe. Yrkesmessig får Meyer raskt fotfeste i Norge og bidrar dermed mye til deres felles livsopphold. Etter å ha jobbet som husholderske og sekretær, blir hun assistent for den østerrikske psykoanalytikeren Wilhelm Reich, som hun flytter med til New York rett før utbruddet av den andre verdenskrigen i 1939.

Separasjon etter flyttingen til USA

Fra Amerika forsøker Gertrud Meyer forgjeves å skaffe Willy Brandt, som i 1940 hadde flyktet til Sverige, og andre SAPD-kamerater, visa til USA. En stund tror hun at partnerskapet fortsatt består, og at Brandt kommer til å følge etter henne til Amerika. Først i 1942 får hun vite gjennom andre om hans forhold og bryllup med Carlota Thorkildsen og fødselen til hans datter Ninja. Dypt skuffet bryter Meyer kontakten med Brandt.

Etter krigens slutt i 1945 blusser korrespondansen opp igjen. Etter bruddet med Carlota håper Gertrud på av det tidligere forholdet gjenopptas, uten at hun vet at han allerede er sammen med Rut Bergaust. Heller ikke politisk er Gertrud Meyer og Willy på bølgelengde lenger. Hun ser i ham tross alt fortsatt en ekstraordinær politiker, men kritiserer skarpt hans gjeninntreden i SPD i 1944, og beskylder ham for forræderi mot de gamle SAPD-idéene. I 1946 drar Meyer tilbake til Norge, der hun ett år senere gifter seg med en nordmann. Fra 1955 bosetter hun seg for godt i Oslo, men opptrer nesten aldri politisk lenger.

Ikke noe gjensyn

Et personlig gjensyn med Willy Brandt finner ikke sted. Da han i desember 1971, i anledning av utdelingen av Nobels fredsprisen i Oslo, inviterer gamle venner og bekjente til en middag, står hans første samboer ikke på listen. I et brev, som hun skriver til ham få dager senere, prøver Gertrud Meyer ikke å skjule at hun er bitter over “denne fullstendige ignoreringen”. “Jeg må ærlig innrømme at jeg forventet en invitasjon, selv om jeg av taktfølelse hadde holdt meg borte, men bare gesten hadde gjort meg utrolig glad, og jeg hadde forstått det som en personlig verdsettelse av vårt tidligere felles arbeid.”

En forklaring får hun ikke. Få måneder før Brandts død i 1992 skriver de to nok en gang hilsener til hverandre.


Litteraturhenvisninger:

Gertrud Lenz: Gertrud Meyer. Ein politisches Leben im Schatten Willy Brandts, Paderborn 2013.

Einhart Lorenz: Willy Brandt in Norwegen, Kiel 1989.

Tilbake til toppen