Reiser 1975–1982

Etter avgangen som forbundskansler er SPD-formannen Willy Brandt fremfor alt aktiv i utenrikspolitikken. Som president i Den sosialistiske internasjonale (fra 1976), som formann i Nord-sør-kommisjonen (fra 1977) og som medlem i Europaparlamentet (fra 1979), øker Brandt tydelig antallet utenlandsopphold, som fra før ikke er lavt: Fra 1975 til 1982 er det mer enn 160 reiser til 41 land.

Oftest besøker Willy Brandt i dette tidsrommet Frankrike, som på slutten 1970-årene var det ferielandet han foretrakk. Ikke å glemme er de mange reisene og avtalene han hadde i tillegg som SPD-formann i Forbundsrepublikken. Disse er ikke listet opp her.


1975

21.–24. März 1975 Mexiko
Bl.a. samtaler med statspresident Echeverría i Mexico by
24.–29. März 1975 USA
Bl.a. samtale med president Ford og utenriksminister Kissinger i Washington DC samt taler i Vanderbilt University i Nashville og for FN-ambassadører i New York
29. März–1. April 1975 Caracas (Venezuela)
Samtale med statspresident Pérez
17./18. Mai 1975 Wangenbourg (Frankrike)
Privat opphold i Elsass
23.–26. Mai 1975 Wien (Østerrike)
Samtaler med Østerrikes forbundskansler Kreisky og Sveriges statsminister Palme
20.–24. Juni 1975 Griechenland
Bl.a. samtaler med ministerpresident Karamanlis og med venstre opposisjonspolitikere i Athen samt mottagelse av æresdoktortittelen fra universitetet i Athen
24./25. Juni 1975 Beograd (Jugoslavia)
Samtaler med statspresident Tito
2.–9. juli 1975 Sovjetunion
Bl.a. samtaler med SUKP-generalsekretær Bresjnev i Moskva og opphold i Leningrad, Novosibirsk (Sibir) og Samarkand (Usbekistan)
19. juli 1975 Luxembourg (Luxembourg)
Samtaler med ministerpresident Thorn og flere regjeringsmedlemmer samt møter med formannen for de Luxembourgske sosialistene
26. juli–
28. august 1975
Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
innimellom:
2. august 1975
Stockholm (Sverige)
Møte av ledende vesteuropeiske sosialdemokrater og sosialister til opprettelsen av en “Komitéen for vennskap og solidaritet med demokrati og sosialisme i Portugal”
4./5. september 1975 London (Storbritannia)
Møte i Portugal-solidaritetskomitéen
4./5. oktober 1975 Stockholm (Sverige)
Deltagelse på landsmøtet i Det sosialdemokratiske partiet i Sverige
5./6. Oktober 1975 London (Storbritannia)
Tale om temaet “Atlantisk partnerskap” på årsmøtet til United Press International (UPI)
26. Dezember 1975–
8. Januar 1976
Bairbach (Østerrike)
Ferie

1976

18./19. januar 1976 Danmark
Møte i kontoret til Forbundet av sosialdemokratiske partier i Det europeiske fellesskapet (EF) i Helsingør og opptak i København for svensk TV
21./22. januar 1976 Wien (Østerrike)
Deltagelse i en SPÖ-feiring i anledning forbundskansler Kreiskys 65-årsdagen
5./6. februar 1976 Brussel (Belgia)
Deltagelse i en kongress i Den europeiske bevegelsen
27./28. februar 1976 Amsterdam (Niederlande)
Samtaler med ministerpresident den Uyl samt politikere i Partij van de Arbeid (PvdA)
13.–15. mars 1976 Porto (Portugal)
Kunngjøring i det sosialistiske partiet i Portugal og møte i Portugal-solidaritetskomitéen
12.–14. april 1976 Istanbul (Türkei)
Bl.a. samtaler med statsminister Ecevit
15.–24. april 1976 Malta
Ferie
22.–25. mai 1976 Caracas (Venezuela)
Felles konferanse med sosialdemokratiske partier fra Europa og beslektede partier i Latin-Amerika og Karibia (“Allianse for fred og fremskritt”)
25.–28. mai 1976 Mexico by (Mexico)
Bl.a. samtaler med statspresident Echeverría og hans påtroppende etterfølger López Portillo
22./23. juni 1976 Paris (Frankrike)
Tale i et møte i UNESCO
29. juli–
16. august 1976
Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
31. oktober–
5. november 1976
Portugal
Bl.a. deltagelse i kongressen til det sosialistiske partiet i Portugal og samtaler med de europeiske partilederne Mitterrand, Kreisky, Palme, González og Soares; deretter privat opphold i Cascais ved Estoril
5./6. november 1976 Amsterdam (Nederland)
Deltagelse i den nederlandske Arbeiderparti (PvdA) konferanse om “Sikkerhetsspørsmål i Europa”
25.–28. november 1976 Genève (Sveits)
XIII. kongress i Den sosialistiske internasjonale (SI)
4.–7. desember 1976 Madrid (Spania)
Deltagelse på de spanske sosialistenes (PSOE) landsmøte, og bl.a. samtaler med kong Juan Carlos
25. desember 1976–
8. januar 1977
La Croix-Valmer (Frankrike)
Ferie hos ekteparet Harpprecht ved Côte d’Azur

1977

29.–31. januar 1977 Stockholm (Sverige)
Deltagelse i arrangementet i forbindelse med 50-årsdagen til den svenske sosialdemokraten Palme
31. januar–
1. februar 1977
København (Danmark)
Samtaler med statsminister Jørgensen og andre medlemmer i partiledelsen til de danske sosialdemokratene
21.–23. februar 1977 Jerusalem (Israel)
Deltagelse på landsmøtet i Det israelske arbeiderpartiet med tale for de delegerte
7.–12. mars 1977 USA
Bl.a. samtale med president Carter, visepresident Mondale og sikkerhetsrådgiver Brzezinski i Washington DC samt med presidenten i Verdensbanken McNamara i New York, foredrag i Boston og Princeton
29.–31. mars 1977 London (Storbritannia)
Møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI) og samtaler med statsminister Callaghan
31. mars–4. april 1977 Paris (Frankrike)
Bl.a. samtaler med de sosialistiske politikerne Mitterrand og Mendès-France samt privat opphold
16./17. april 1977 Amsterdam (Nederland)
Partilederkongress i Den sosialistiske internasjonale (SI)
10./11. mai 1977 Oslo (Norge)
Deltagelse på landsmøtet i Det norske arbeiderpartiet (DNA) med tale for de delegerte
1.–4. juni 1977 Roma (Italia)
Møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI)
8./9. juni 1977 Zürich (Sveits)
Foredrag for det jødiske samfunnet om temaet “Tyskland og Midtøsten”
27. juni–1. juli 1977 Polen
Bl.a. samtaler med den kommunistiske parti- og statsledelsen, spesielt med PVAP-sjefen Gierek, i Warszawa og i Rybaki (Masuren) samt besøk i den tidligere tyske KZ-leiren Stutthof nær Gdansk
1.–5. juli 1977 Helsinki (Finland)
Bl.a. samtaler med president Sorsa og flere medlemmer i ledelsen av de finske sosialdemokratene samt privat opphold i skjærgården utenfor Helsinki
13. juli–
17. august 1977
Vangsåsen (Norge)
Ferie i feriehuset ved Hamar
29.–31. august 1977 Rotterdam (Nederland)
Deltagelse i konferansen „Future Perspectives for Chile“ med åpningstale
25.–28. september 1977 USA
Deltagelse på årsmøte i Verdensbanken og IMF og møte med presidenten i Verdensbanken McNamara i Washington DC, tallrike enkeltsamtaler med utenriksministere og ambassadører samt med FNs generalsekretær Waldheim i New York om opprettelsen av Nord-sør-kommisjonen
14.–16. oktober 1977 Madrid (Spania)
Møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI)
16.–20. desember 1977 Japan
Partilederkonferanse i Den sosialistiske internasjonale (SI), samtaler med den japanske regjeringen i Tokyo, bl.a. med statsminister Fukuda, og besøk i Yokohama
20.–23. desember 1977 Indien
Bl.a. samtaler med statspresident Reddy, statsminister Desai, andre regjeringsmedlemmer og med den tidligere statsministeren Gandhi i New Delhi samt besøk i en landsby i delstaten Uttar Pradesh
24./25. desember 1977 Mauritius
Bl.a. samtaler med statsminister Ramgoolam i Port Louis
26.–28. desember 1977 Tansania
Bl.a. samtaler med president Nyerere i Dar-es-Salaam og hans hjembygd Butiama ved Viktoriasjøen
28. desember 1977–
6. januar 1978
Zambia
Bl.a. samtaler med statspresident Kaunda i Lusaka, møte med ledende representanter for frigjøringsbevegelsene i Rhodesia (ZAPU og ZANU), Namibia (SWAPO) og Sør-Afrika (ANC) samt besøk i Livingstone

1978

22./23. februar 1978 Genève (Sveits)
Samtaler med medarbeiderne i sekretariatet i Nord-sør-kommisjonen
10.–12. mars 1978 Mont Pèlerin (Sveits)
2. møte i Nord-sør-kommisjonen
21.–30. mars 1978 Ungarn
Bl.a. samtaler med generalsekretæren i det ungarske sosialistiske partiet, Kádár, besøk i det ungarske parlamentet og tale i det ungarske vitenskapsakademiet i Budapest; deretter ferie i Tihany ved Balatonsjøen med besøk til Esztergom og Szentendre
25./26. april 1978 Helsinki (Finland)
Deltagelse på en nedrustningskonferanse i Den sosialistiske internasjonale (SI) med tale
10.–14. mai 1978 Dakar (Senegal)
Samtaler med statspresident Senghor og møte på kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI)
14.–18. mai 1978 Bamako (Mali)
3. møte i Nord-sør-kommisjonen og samtaler med statspresident Traoré
19.–21. mai 1978 Algier (Algerie)
Bl.a. samtale med statspresident Boumedienne
7./8. juni 1978 Sofia (Bulgaria)
Bl.a. samtale med stats- og partisjef Sjivkov
8./9. juni 1978 Bukarest (Romania)
Bl.a. samtaler med stats- og partisjef Ceauçescu
23./24. juni 1978 Brussel (Belgia)
Konferanse til sosialdemokratiske og sosialistiske partiledere i Europa
4./5. juli 1978 London (Storbritannia)
Bl.a samtaler med statsminister Callaghan, Østerrikes forbundskansler Kreisky og kommisjonsmedlemmene Heath og Ramphal om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
6. juli 1978 Dublin (Irland)
Bl.a. samtaler med statspresident Hillery og visepresident Colley om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
6.–8. juli 1978 Paris (Frankrike)
Bl.a. samtaler med fratredende kommisjonsmedlem Mendès-France, Mexikos eks-president Echeverría og ledende representanter for internasjonale organisasjoner om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
8.–10. juli 1978 Wien (Østerrike)
Bl.a. møte med Østerrikes forbundskansler Kreisky, Egypts president Sadat og Israels opposisjonspolitiker Peres om Midtøsten-spørsmål samt samtaler med ledende representanter for internasjonale organisasjoner om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
10.–13. juli 1978 Roma (Italia)
Bl.a. samtaler med statsminister Pertini, ministerpresident Andreotti og utenriksminister Forlani om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen samt privat audiens hos pave Paul VI i Vatikanet
13.–16. juli 1978 Frankrike
Samtaler med ministerpresident Barre i Paris om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen; etterpå privat opphold i Colroy-la-Roche i Elsass
16. juli 1978 Luxembourg (Luxembourg)
Samtaler med statsminister Thorn om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
17. juli 1978 Nederland
Samtaler i Den Haag med visepresident Wiegel og utenriksminister van der Klaauw samt i Amsterdam med kommisjonsmedlem Pronk om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
17./18. juli 1978 Brussel (Belgia)
Bl.a. samtaler med president Tindemans og utenriksminister Simonet samt med presidenten i EF-kommisjonen, Jenkins, om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
18./19. juli 1978 København (Danmark)
Bl.a. samtaler med statsminister Jørgensen og minister Østergaard om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
22. juli–12. august 1978 Lens (Sveits)
Ferie i kanton Wallis
25.–28. august 1978 Tarrytown (USA)
4. møte i Nord-sør-kommisjonen
6.–8. september 1978 Ljubljana (Jugoslavia)
Samtaler med president Tito og ledende regjeringsmedlemmer om arbeidet i Nord-sør-kommisjonen
27.–29. september 1978 Paris (Frankrike)
Møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI)
29. september–
1. oktober 1978
Estoril (Portugal)
Deltagelse i konferansen “Demokratiseringsprosesser på den iberiske halvøy og i Latin-Amerika”
25.–31. oktober 1978 USA
Bl.a. samtaler med FNs generalsekretær Waldheim og ambassadører fra hele verden samt samtale i United Nations Association i New York; gjest hos German Marshall Fund i Washington DC (deretter avlysning av avtaler på grunn av sykdom)
31. oktober–
6. november 1978
Vancouver (Canada)
XIV. Kongress i Den sosialistiske internasjonale (SI)
29. desember 1978–
10. februar 1979
Hyères (Frankrike)
Kuropphold i en rehabiliteringsklinikk

1979

10.–19. februar 1979 Saint-Jean-Cap-Ferrat (Frankrike)
Privat opphold på Côte d’Azur
19.–28. februar 1979 Mont Pèlerin (Sveits)
6. møte i Nord-sør-kommisjonen
1.–3. april 1979 Genève (Sveits)
Samtaler med FNs generalsekretær Waldheim, med høyerestående representanter fra internasjonale organisasjoner og med medarbeiderne fra sekretariatet i Nord-sør-kommisjonen
4.–17. april 1979 Frankrike
Ferie i Syd-Frankrike
26./27. april 1979 Luxembourg (Luxembourg)
Møte med sosialdemokratiske toppkandidater for Europavalget, og møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI)
2. mai 1979 Turin (Italien)
Bl.a. kunngjøring om Europavalget med den sosialistiske politikeren Craxi
3.–6. mai 1979 Annecy (Frankrike)
7. møte i Nord-sør-kommisjonen
25. mai 1979 Paris (Frankrike)
Bl.a. deltagelse i en kunngjøring fra de franske sosialistene om Europavalget
28./29. juni 1979 Brussel (Belgia)
Partilederkonferanse i Forbundet av sosialdemokratiske partier i Det europeiske fellesskapet (EF)
4.–9. juli 1979 Wien (Østerrike)
8. møte i Nord-sør-kommisjonen samt møte med Østerrikes forbundskansler Kreisky og PLO-sjef Arafat
10.–13. juli 1979 Brioni (Jugoslavia)
Bl.a. samtaler med statspresident Tito; etterpå privat opphold
17.–20. juli 1979 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse i den konstituerende forsamlingen for det første direkte valgte europeiske parlamentet
31. juli–
3. september 1979
Veyrier-du-Lac (Frankrike)
Ferie i nærheten av Annecy
5.–9. oktober 1979 Brussel (Belgia)
9. møte i Nord-sør-kommisjonen
30./31. oktober 1979 Lisboa (Portugal))
Møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI)
15. november 1979 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
15./16. november 1979 Wien (Østerrike)
Deltagelse på landsmøtet i SPÖ
8.–10. desember 1979 Kuwait City (Kuwait)
Sammen med medlemmer i Nord-sør-kommisjonen bl.a. samtaler med flere ministere om energispørsmål og audiens hos emir sjeik Al-Sabah
10.–12. desember 1979 Riyadh (Saudi-Arabia)
Sammen med medlemmer i Nord-sør-kommisjonen bl.a. samtaler med flere ministere om energispørsmål og middag med kronprins Fahd i Riad
14.–17. desember 1979 Storbritannia
10. møte i Nord-sør-kommisjonen i Leeds Castle og avsluttende pressekonferanse i London
20. desember 1979–
5. januar 1980
Chamonix (Sveits)
Ferie
(avbrutt den 23. desember 1979 på grunn av en reise til Bremen i forbindelse med sørgehøytideligheten for den tidligere borgermesteren Kaisen)

1980

14./15. januar 1980 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
31. januar 1980 Brussel (Belgia)
Deltagelse i en diskusjon i det politiske utvalget i Europaparlamentet om Afghanistan
9.–15. februar 1980 USA
Overlevering av Nord-sør-kommisjonens rapport til FNs generalsekretær Waldheim i New York samt presidenten i Verdensbanken McNamara og USAs president Carter i Washington DC; samtaler med kongressmedlemmer
12.–14. mars 1980 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
23.–25. mars 1980 New York (USA)
Bl.a. møte med FNs generalsekretær Waldheim
25. mars–7. april 1980 Santo Domingo (Den dominikanske republikk)
Deltagelse på regionalkonferansen i Den sosialistiske internasjonale (SI) for Latin-Amerika og Karibia (til 28. mars 1980); deretter privat opphold
16./17. april 1980 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
7./8. mai 1980 Belgrad (Jugoslavia)
Deltagelse i bisettelsen til ministerpresident Tito
13.–17. mai 1980 Nederland
Tale i Rotterdam ved 40-årsminnedagen for bombingen av byen av det tyske luftforsvaret og deltagelse på et møte i Nord-sør-kommisjonen i Den Haag
27./28. mai 1980 Storbritannia
Bl.a. talen “Nord-sør – en utfordring for vesten” på St. Antony’s College ved universitetet i Oxford samt foredrag om temaet “Europa og øst-vest” i London
11.–13. juni 1980 Oslo (Norge)
Møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI), og samtaler med Irans utenriksminister Ghotbzadeh
19. juni 1980 Genève (Sveits)
Tale på en konferanse i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)
19./20. juni 1980 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
23. juni 1980 Brussel (Belgia)
Deltagelse på en høring i Europaparlamentet om den forestående KSSE-konferansen i Madrid
26./27. juni 1980 Luxembourg (Luxembourg)
Deltagelse i et ekstraordinært møte i Europaparlamentet
4. juli–
8. august 1980
Frankreich
Ferie i Moliets-et-Maa på Atlanterhavskysten (5.–30. juli) og hos ekteparet Harpprecht i La Croix-Valmer (1.–6. august)
15./16. september 1980 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse i et møte i Europaparlamentet og tale om temaet sult i verden
14./15. oktober 1980 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse i et møte i Europaparlamentet, og tale om den forestående KSSE-konferansen i Madrid
16.–25. oktober 1980 Hellas
Samtale med den greske regjeringen i Athen, og utdeling av byens gullmedalje, deretter privat opphold i Heraklion på øya Kreta
27.–29. oktober 1980 Storbritannia 
Bl.a. tale om Nord-sør-problematikken for Milton Keynes City Forum i London samt Fawley Foundation Lecture med tittelen “The Future of Europe in a World of Change” på universitetet i Southampton, og mottagelse av æresdoktortittelen
12.–16. november 1980 Madrid (Spania)
XV kongress i Den sosialistiske internasjonale (SI)
4.–8. desember 1980 Washington D.C. (USA)
Bl.a. deltagelse på konferansen “Eurosocialism and America” i Institute for Democratic Socialism
17./18. desember 1980 Luxembourg (Luxembourg)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
20. desember 1980–
7. januar 1981
Chamonix (Sveits)
Ferie

1981

13./14. januar 1981 København (Danmark)
Foredrag “North/south – a program for survival” ved en konferanse i det danske metallarbeiderforbundet “Metal”
18. februar 1981 Brussel (Belgia)
Bl.a. deltagelse i et kollokvium i det politiske utvalget i Europaparlamentet, og møte med den italienske kristeligdemokraten Rumor
11./12. mars 1981 Straßburg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
19./20. mars 1981 Paris (Frankreich)
Tale på en konferanse om sikkerhet og nedrustning i Forbundet til de sosialdemokratiske partiene i Det europeiske fellesskapet (EF)
7./8. april 1981 Brussel (Belgia)
Tale ved et arrangement av Friedrich-Ebert-stiftelsen om temaet “North/South: Needs and Priorities in 1981”
8./9. april 1981 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
14.–22. april 1981 Jugoslavia
Samtaler med den jugoslaviske regjeringen i Beograd, og deretter ferie i Budva på Montenegros Adriaterhavskyst
28./29. april 1981 Amsterdam (Nederland)
Partilederkonferanse i Forbundet av sosialdemokratiske partier i Det europeiske fellesskapet (EF)
3.–5. mai 1981 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
21. mai 1981 Paris (Frankrike)
Æresgjest ved innsettelsen av president Mitterrand
2./3. juni 1981 Killarney (Irland)
Deltagelse på et lukket møte i den sosialistiske fraksjonen i Europaparlamentet
25./26. juni 1981 Belgia
Bl.a. foredrag i “Institut Royal des Relations Internationales” i Brussel, og deltagelse på et arrangement til det belgiske sosialdemokratiske partiet i Antwerpen
29. juni–2. juli 1981 Moskau (Sovjetunionen)
Samtaler med SUKP-generalsekretær Bresjnev og utenriksminister Gromyko
7./8. juli 1981 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet, og tale om nødvendige reformer i EF-institusjonene
30. juli–
28. august 1981
Frankrike
Ferie i Moëlan-sur-Mer (30. juli–15. august), i Nogaro med president Mitterrand (15.–20. august), i La Croix-Valmer hos ekteparet Harpprecht (21.–24. august) og i Département Haute Loire (25.–28. august)
11.–13. september 1981 Wien (Østerrike)
Bl.a. samtale med forbundskansler Kreisky
17./18. september 1981 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
24./25. september 1981 Paris (Frankrike)
Samtaler med president Mitterrand
3.–5. oktober 1981 USA
Mottagelse av gullmedaljen B’nai B’rith i New York og samtaler med utenriksminister Haig i Washington D.C.
15.–18. oktober 1981 Italia
Bl.a. samtaler med de sosialistiske politikerne Craxi og Longo samt deltagelse på et FAO-arrangement i forbindelse med Verdens matvaredag i Roma, mottagelse av æresdoktortittelen ved universitetet i Firenze, og foredrag ved en Nord-sør-konferanse i Firenze i regionen Toscana
5. november 1981 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et spesialmøte i Europaparlamentet
11.–13. november 1981 Budapest (Ungarn)
Bl.a. tale ved en konferanse i “European Association of Development Research and Training Institutes” (EADI), samt samtaler med generalsekretæren i det ungarske sosialistiske partiet Kádár
18. november 1981 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet, og tale om Europas rolle i verden
15./16. desember 1981 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet; samtidig bl.a. samtaler med den italienske representanten og kristeligdemokraten Rumor samt kommunistene Berlinguer og Segre
18.–22. desember 1981 La Croix-Valmer (Frankrike)
Privat opphold hos ekteparet Harpprecht
23. desember 1981–
5. januar 1982
Kypros
Ferie i Limassol, og samtaler med bl.a. president Kyprianou i Nikosia

1982

5.–10. januar 1982 Kuwait City (Kuwait)
Møte i Nord-sør-kommisjonen og mottagelse hos emir sjeik Al-Sabah
26./27. januar 1982 London (Storbritannia)
Tale for British Friends of the Diaspora Museum, og samtaler med medlemmene i Nord-sør-kommisjonen, Heath og Ramphal
10./11. februar 1982 Brussel (Belgia)
Deltagelse på et møte av den sosialistiske fraksjonen i Europaparlamentet
9./10. mars 1982 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
25. mars 1982 Paris (Frankreich)
Samtaler med statspresident Mitterrand
11.–13. mai 1982 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
25.–27. mai 1982 Helsinki (Finland)
Møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI)
27. mai–3. juni 1982 Norge
Privat opphold
9.–11. juni 1982 Storbritannia
Deltagelse i et møte i den sosialistiske fraksjonen i Europaparlamentet i Bradford, og samtale med medlemmene i Nord-sør-kommisjonen, Heath og Ramphal, i London
6.–8. juli 1982 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet og tale om situasjonen i Tyrkia
13./14. juli 1982 København (Danmark)
Samtaler med partiledelsen til de danske sosialdemokratene om konflikten i Midtøsten
29. juli–
13. august 1982
Lloret de Mar (Spania)
Ferie
21. september 1982 Wien (Østerrike)
Deltagelse på en konferanse i Den sosialistiske internasjonale (SI) om den økonomiske politikken og samtaler med forbundskansler Kreisky
21.–24. september 1982 Brussel (Belgia)
Møte i Nord-sør-kommisjonen
2.–4. november 1982 Basel (Sveits)
Møte i kontoret til Den sosialistiske internasjonale (SI)
15./16. november 1982 Strasbourg (Frankrike)
Deltagelse på et møte i Europaparlamentet
29. november–
1. desember 1982
Leeds (Großbritannien)
Bl.a. mottakelse av æresdoktortittelen ved University of Leeds
10.–15. desember 1982 Ottawa (Canada)
Møte i Nord-sør-kommisjonen

Tilbake til toppen