Nyerere, Julius Kambarage

© J.H. Darchinger/Friedrich-Ebert-Stiftung

Tanzaniansk politiker
Samtalepartner for Brandt i Nord-sør-spørsmål

  • Født i 1922
  • 1961–1962 regjeringssjef
  • 1964–1985 statspresident
  • 1987–1990 leder av Syd-syd-kommisjonen (“Nyerere-kommisjonen”)
  • Døde i 1999
se
Biografi
Internasjonal statsmann uten statsembete 1975-1982

Overbevist europeer og tysk patriot 1983-1992

Politikk

Reiser

Tilbake til toppen