Moe, Finn

© Archiv der sozialen Demokratie, Bonn

Norsk politiker (DNA) og journalist
Viktig samtalepartner for Brandt i norsk eksil

  • Født i 1902
  • 1932–1940 utenrikspolitisk redaktør i “Arbeiderbladet”
  • 1940–1945 eksil i Sverige og USA
  • 1940–1943 presseattaché for den norske legasjonen i Washington
  • 1945 ambassadør ved De forente nasjoner og rådgiver for generalsekretær Trygve Lie
  • 1950–1969 stortingsrepresentant for Det norske arbeiderparti (DNA)
  • Døde i 1971
se
Biografi
Motstandskjemper i norsk eksil 1933-1939

Demokratisk sosialist og journalist i Sverige 1940-1946

Politikk

Tilbake til toppen