Tranmæl, Martin

© Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo

Norsk journalist, fagforeningsmedlem og politiker (DNA)
Brandts følgesvenn i norsk eksil

  • Født i 1879
  • 1906–1963 medlem av styret i Det norske arbeiderpartiet (DNA)
  • 1921–1949 redaktør i partiavisen Arbeiderbladet
  • 1940–1945 i eksil i Stockholm, medlem av “indre krets” av den “Internasjonale gruppen av demokratiske sosialister”
  • Døde i 1967
se
Biografi
Motstandskjemper i norsk eksil 1933-1939

Demokratisk sosialist og journalist i Sverige 1940-1946

Politikk

Tilbake til toppen