Arbeidergutt i Lübeck

Willy Brandt blir født den 18. desember 1913 under navnet Herbert Ernst Karl Frahm i Lübecks arbeidermiljø. Han vokser opp i urolige tider: Den første verdenskrig, novemberrevolusjonen, Weimarer­republikken og ødeleggelsen av demokratiet preger hans barndoms- og ungdomsår. Den våkne arbeidergutten kan besøke gymnasiet, og tar artium i 1932. Fast forankret i arbeiderbevegelsen viser Herbert Frahm tidlig politisk og journalistisk talent. Allerede som 16-åring blir han medlem i SPD, men går over til det Sosialistiske Arbeiderpartiet i Tyskland (SAPD) i 1931.

Alle tekstene fra den multimediale tidslinjen 1913-1932

Fødsel i Lübeck

Den 18. desember 1913 kl. 12.15 blir Willy Brandt født i Meierstrasse 16 i arbeiderstrøket St. Lorenz i Lübeck under navnet Herbert Ernst Karl Frahm. Han er barnet til den 19 år gamle ekspeditrisen Martha Frahm og den 26 år gamle John Möller, en bokholder og senere lærer fra Hamburg. Far og sønn skal aldri møtes.

Gutten blir døpt den 26. februar 1914 i den evangelisk-lutherske menigheten St. Lorenz. På grunn av den utenomekteskapelige fødselen, finner seremonien ikke sted i kirken, men i presteboligen.

Verdenskrigs slutt og novemberrevolusjon

Fra august 1914 herjer den første verdenskrig som tilsammen 17 millioner mennesker blir offer for. Ludwig Frahm, bestefaren til lille Herbert, deltar som tysk soldat i krigen i Frankrike, og overlever alle kampene. Høsten 1918 er det militære nederlaget til Det tyske riket et faktum.

Opprøret til matrosene i Kiel mot fortsettelsen av krigen innleder monarkiets fall i Tyskland. Den 9. november 1918 abdiserer keiser Wilhelm II. I Berlin utropes republikken, og sosialdemokratene overtar riksregjeringen.

Innbyggerne i Lübeck merker relativt lite til omveltningen. Den hittidige borgermesteren forblir i embete. Nytt i bystaten er den generelle og like stemmeretten.

Første flytting i Lübeck

I begynnelsen av januar 1919 tar bestefar Ludwig Frahm sitt barnebarn Herbert med til sin nye leilighet i Moislinger Allee 49. Etter hans hjemkomst fra den første verdenskrig arbeider bestefaren igjen som lastebilsjåfør hos Drägerverk, og gifter seg med Dora Sahlmann, datteren til en kusk. Lille Herbet kaller ham “Pappa”.

Moren Martha Frahm har flyttet til Lübeck sentrum på grunn av jobben. Hun ser sønnen nå ikke oftere enn én til to ganger i uken. På hverdagene passer en nabokone på ham.

Innskrivning på skolen

Den 13. april 1920 blir Herbert Frahm innskrevet på St. Lorenz-Knaben-Mittelschule (St. Lorenz realskole for gutter) som holder til på Marquardtplatz i Lübeck. På bestefar Ludwig Frahms initiativ går gutten ikke på folkeskolen, fordi en senere overgang til en videregående skole ville vært utelukket. På gutteskolen lærer Herbert som inntil da bare hadde snakket platt-tysk, høytysk. Han er blant de beste i årskullet.

Fast forankret i arbeiderbevegelsen

Familien Frahm er fast forankret i Lübecks sosialdemokrati og dets organisasjon. I 1922 påmelder moren Martha Frahm sønnen Herbert i barnegruppen til den stedlige arbeider-turn- og sportforeningen. Et år senere blir han også medlem i en arbeider-mandolinklubb.

I mai 1923 deltar gutten sammen med barnegruppen til arbeider-turn- og sportforeningen i en utflukt til Hamburg. Under et besøk i fagforeningshuset med adresse Besenbinderhof, opplever den ni år gamle gutten stiftelsen av Den sosialistiske arbeiderinternasjonale (SAI) som holder et møte der fra 21. til 25. mai 1923.

Leksjon i solidaritet

Den vanskelige økonomiske situasjonen fører i 1923 til arbeidsnedleggelser i hele Tyskland. I juni går 3 700 metallarbeider i Lübeck ut i streik. Blant dem er også Ludwig Frahm som er ansatt som lastebilsjåfør hos Drägerverk.

Under streiken gir en av bedriftens direktører to hele brød til den sultne, ni år gamle Herbert Frahm. Da gutten kommer hjem med dem, forlanger hans bestefar at han leverer brødene omgående tilbake: “En streikende arbeider tar ikke i mot noen presang fra arbeidsgiveren. Vi vil ha våre rettigheter, ingen presanger”, innprenter Ludwig Frahm sitt barnebarn. Deretter bærer Herbert brødene stolt tilbake til bakeriet.

Hos “Kinderfreunden”

Høsten 1925 blir Herbert Frahm medlem i den sosialdemokratiske “Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde” (“Riksarabeidsfellesskap til barnevennene”). Medlemmene som er åtte til fjorten år gamle, kalles “Falken”, og gjøres fortrolige med arbeiderbevegelsens idéer samt inspireres til å lese, diskutere og fremføre.

I tillegg står utflukter, teltleirturer, sang, dans og teaterspill på programmet. I Lübeck finnes fire “Kinderfreunde”-grupper. I 1927 overtar Herbert sammen med en klassekamerat ledelsen i gruppen “Stadt” (“by”).

Regelmessik frisk luft nyter gutten også i arbeiderforeningen “Lübecker Naturfreunde”, der han blir tatt med av moren Martha.

Første avisartikkel

Den 22. februar 1927 kommer Herbert Frahms første artikkel på barnesiden til “Lübecker Volksbote”, den regionale dagsavisen til SPD. Den 13-årige beskriver i artikkelen en påskevandring som han året før foretok sammen med tre venner til Travens kilde. Støttet av sjefredaktør Julius Leber, skriver Herbert Frahm fra august 1929 regelmessig for avisen “Volksbote”.

Overgang til realskolen

Den 26. april 1927 begynner  Herbert Frahm i Obertertia A (femte klasse) i Von Grossheimschen Realschule (realskole) i Lübeck. På grunn av hans prestasjoner så langt, blir han ettergitt skolepengene.

Elevutveksling med Danmark

Sommeren 1927 reiser Herbert Frahm for første gang til utlandet. Han deltar i en tysk-dansk elevutveksling i industribyen Vejle som ligger ca. 100 km nord for Flensburg.

Morens giftermål

Den 17. september 1927 gifter Herbert Frahms mor Martha seg med den 47 år gamle murerformannen Emil Kuhlmann, og flytter med ham til Hansestrasse 136 i Lübeck. I februar 1928 blir deres sønn Günter født.

Ekteparet Kuhlmann tar senere også et fosterbarn til seg som blir hos dem til det blir myndig. Herbert derimot fortsetter å bo hos bestefaren Ludwig Frahm og hans kone Dora som 13-åringen ikke kan fordra.

Ungdomsinnvielse

Den 1. april 1928 mottar Herbert Frahm i byhallen i Lübeck den sosialistiske ungdomsinnvielsen, det verdslige motstykke til den evangelske konfirmasjonen. Likevel deltar han i religionsundervisningen på skolen. I barndommen sin har han også regelmessig deltatt i barnegudstjenesten.

Willy Brandt fjerner seg senere mer og mer fra kirken, men offisielt melder han seg aldri ut av kirken helt til sin død.

Overgang til gymnaset

Den 17. april 1928 går Herbert Frahm over til Johanneum, et moderne reformrealgymnas i Lübeck. Fortsatt får han ettergitt skolepengene. Atmosfæren på skolen er liberal og preget av toleranse. Yndlingsfagene til Herbert er tysk og historie.

På grunn av at han er stadig mer engasjert politisk, svekkes derimot prestasjonene på skolen ganske fort. En av hans lærere advarer moren: “Hold gutten din unna politikken! Gutten har gode anlegg, det er synd på ham. Politikken ville ruinere ham.”

Barnerepublikk i Lüneburger Heide

I juli 1928 deltar Herbert Frahm i barnerepublikken Estetal. Storteltleiren som varte i tre uker i utkanten av Lüneburger Heide, organiseres av SPD’s “Reichsarbeitsgemeinsachft der Kinderfreunde”. I den såkalte “Roten Kinderrepubliken” som finnes siden 1927, tilbringer hundrevis av arbeiderbarn en del av feriene sine.

I sommerleiren skall barn og ungdom lære å utforme sitt samliv, og å forvalte seg selv i demokratiske strukturer som fullforsamlinger og leirråd. I hele Tyskland organiseres tilsammen elleve barnerepublikker i 1928.

Medlem og leder i SAJ

I april 1929 overføres «Rote-Falken-Gruppe”, som ledes av Herbert Frahm, fra “Kinderfreunde” til Den sosialistiske arbeiderungdommen. SAJ er ungdomsorganisajonen til SPD for 14 til 18 år gamle ungdommer.

I Lübeck leder den unge politikeren en gruppe “Roter Pioniere” (“røde pionerer”) ved navn “Karl Marx”. Herberts politiske forbilder er Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, medstifterne av Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), som ble drept i 1919.

Barnerepublikk ved Rhinen

I juli 1929 reiser Herbert Frahm i fire uker til Kinderrepublik (barnerepublikk, oppstått under reformpedagogikken; barn lærer og utøver i praksis demokrati, hvordan en stat fungerer og enkle former for samliv mellom barn og voksne,) på Namedy som er en øy i Rhinen, ved Andernach. Det er hans første større reise i Tyskland. Til åpningen og for å hilse deltagerne i sommerteltleiren velkomne, finner det i messehallen i Köln sted en stormønstring.

Den 28. juli 1929 står den 15 år gamle Herbert for første gang foran en radiomikrofon som er satt opp foran parlamentsbygningen til Kinderrepublik. Sammen med andre gutter og jenter fremfører gutten fra Lübeck talekor, sanger, teaterscener og taler som direktesendes av Westdeutsche Rundfunk AG (WERAG).

Fram til slutten av august deltar tilsammen nesten 5 000 barn og ungdommer fra arbeiderbevegelsen i Kinderrepublik Namedy.

Enda en flytting i Lübeck

Den 11. november 1929 flytter Ludwig Frahm med sin kone og sitt barnebarn til Trappenstrasse 11a. Leiligheten i et nybygg har to rom, et separat kjøkken og et moderne baderom. Herbert får sitt eget seks kvadrameter store rom på loftet, der han leser mye og lærer å være alene.

Hvorfor gutten ikke bor sammen med sin mor Martha og hennes nye familie, får man en liten formening om i hans artikkel «Wir und das Elternhaus“ (“Vi og barndomshjemmet”), som kommer i avisen “Lübecker Volksbote” i mai 1930. Der skriver Herbert Frahm: “Ungdommen Herbert fra den 100 % proletariske husholdningen søker støtte. Fordi i barndomshjemmet vil han for det meste ikke kunne finne den.”

Inntreden i SPD

Sommeren 1930 blir Herbert Frahm medlem av SPD bare 16 år gammel. Takket være anbefalingen fra Julius Leber gjøres det et unntak for han, fordi partistatutten bestemmer egentlig en minstealder på 18 år. Siden begynnelsen av året er den unge sosialdemokraten allerede formann i kretsstyret, bestående av fem medlemmer, i den sosialistiske arbeiderungdommen (SAJ) som har 200 medlemmer i Lübeck.

Som “Rød pioner” har Herbert stor selvtillit med i bagasjen. I en artikkel for avisen “Lübecker Volksbote” i september 1930 retter han „Ein Wort der Jugend an die Alten“ (“Et ord fra ungdommen til de gamle”), og kommer med et opprop om i fellseskap “den Sozialismus zu erkämpfen“ (“kjempe for sosialismen”). Ungdommen står klar, og håper på medkjempere. Holde seg hjemme skulle derimot de partifellene med de “ewigen Erfahrungen und Abgeklärtheiten” og -“Alterserscheinungen” (“evinnelige erfaringer og mange erfaringer” og “aldringsfremtoning”).

Barnerepublikk ved Østersjøen og reise til København

I juli 1930 deltar Herbert Frahm i Lübeckerbukten på den fjerde barnerepublikken. Den første kvelden oppføres stykket “Hans Urian geht nach Brot” i Hansa-Theater. I det proletarisk-revolusjonære barneeventyret av Béla Balász spiller den 16 år gamle Herbert hovedrollen. Han har derimot ikke lært teksten sin utenatt, og suffløsen må hjelpe til ganske mye.

Den 18. juli forlater han sommerleiren en uke, og reiser med 60 andre medlemmer i den sosialistiske arbeiderungdommen (SAJ) til den internasjonale arbeiderungdomsdagen i København.

Kamp mot Hitlers NSDAP

Fra 1930 får det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet (NSDAP) under ledelse av Adolf Hitler mer og mer tilslutning. Fra starten av går Herbert Frahm modig imot NS-bevegelsen. I avisbidrag og i forsamlinger til den sosialistiske arbeiderungdommen (SAJ) henger ungpolitikeren ut hetsen og terroren til nazistene.

Under konfrontasjonene mellom tilhengerne av Hitlerjugend (“Hitlerungdom”) og SAJ kommer det iblant til håndgripeligheter. På kvelden den 5. august 1930 kommer det til et slagsmål i Lübeck. Seks SAJ-medlemmer blir deretter anklaget for legemsbeskadigelse. Blant disse er også Herbert Frahm som derimot beviselig ikke oppholdt seg på åstedet. I november 1930 frikjennes han og hans venner av en meddomsrett i Lübeck.

Radikal venstre

Herbert Frahm er stadig mer utilfreds med politikken til SPD i Weimarerrepublikken. Under den tradisjonelle demonstrasjonen den 1. mai 1931 demonstrerer han under transparenten: “Republik, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel” (“Repuplikk er ikke mye, sosialisme er målet”).

Spesielt skarpt kritiserer han og hans venner i den sosialistiske arbeiderungdommen (SAJ) at SPD siden høsten 1930 tillater presidialkabinettet til sentrumspolitikeren Heinrich Brüning hvis regjering ikke har flertal i riksdagen.
SAJ bestrider partiets krav om lederposisjonen. Også Herbert Frahm understreker uavhengigheten til ungdomsorganisasjonen som riktignok er takknemlig for sosialdemokratiet, men ikke føler noen forpliktelser overfor den.

Begynnelse av en ungdomskjærlighet

I midten av 1931 blir Herbert Frahm i Lübeck kjent med og forelsker seg i den 17 år gamle Gertrud Meyer som går på handelsskolen. Hun er medlem i den sosialistiske arbeiderungdommen (SAJ) i gruppen “Ferdinand Lassalle”. De to er et par i åtte år.

Reise til Skandinavia

Sammen med en bekjent reiser Herbert Frahm den 4. juli 1931 i tre uker til Skandinavia. Han besøker bl.a. København og Bergen, og haiker over det norske høyfjellet til Oslo. Norges vakre natur og menneskene der gjør stort inntrykk på 17 år gamle Herbert som også lærer seg litt norsk.

Via Sør-Sverige reiser han og hans ledsagere hjem. I en artikkel til avisen “Lübecker Volksbote” beskriver han reiseopplevelsene.

Overgang fra SPD til SAPD

For å skvære opp motsetningene mellom SPD i Lübeck og dets ungdomsorganisasjon inviterer Julius Leber de ledende funksjonærene i den sosialistiske arbeiderungdommen (SAJ) til en meningsutveksling den 20. oktober 1931.

Men Herbert Frahm og tre andre SAJ-ledere vil ikke ha noen samtale. Sammen med 180 skuffede sosialdemokrater og SAJ-medlemmer melder de seg ut av SPD, og tilslutter seg det nye venstrerevolusjonære sosialistiske tyske arbeiderparti (SADP). Frahm overtar ledelsen av den stedlige partiungdommen til SAPD.

Bruddet med SPD og med Leber avslutter også hans frivillige arbeid i avisen “Lübecker Volksbote”. Et stipend som han ble stilt i utsikt av SPD for et senere studium, må den 17 år gamle Herbert også avskrive.

Examen artium

Den 18. februar 1932 står Herbert Frahm til examen artium på Johanneum i Lübeck. I faget historie får han karakteren “særdeles godt” for sin stil om August Bebel. I faget tysk blir hans Aufsatz über den Nutzen der Schulbildung für die Jugend («stil om nytten av ungdommens skolegang») av faglæreren også bedømt med “særdeles godt”, derimot av klasseforstanderen deretter satt ned til karakteren “meget godt”.

Sett under ett er hans artiumsvitnemål “middelmådig”. I fagene geografi, kemi, fysikk og tegning får han karakteren “meget godt”, i religion til og med “særdeles godt”. I fagene engelsk, fransk og matematikk oppnår han derimot kun karakteren “nokså” god” samt i faget kroppsøving får hans prestasjoner karakteren “lite godt”.

Volontør i havnen i Lübeck

Siden han mangler penger for å studere, arbeider Herbert Frahm fra mai 1932 som volontør hos skipsmeklerfirmaet, rederiet og spedisjonen F. H. Bertling KG. For 30 riksmark i måneden hjelper han kapteinene til skipene som for det meste kommer fra Skandinavia, med fortollingsformalitetene, kontrollerer vektangivelser og tilbyr lastegods.

I sin fritid engasjerer 18-åringen seg med full kraft for det sosialistiske arbeiderpartiet (SADP). “Der Parteiführer im Kleinen” (“Partilederen i lite format”) taler i forsamlinger, forfatter og fordeler løpesedler, og organiserer foredrag.